Konto uzytkownika zostalo zawieszone.
Zostaly zuzyte przydzielone zasoby dla konta. Prosimy o KONTAKT